Mệnh Vô Chính Diệu (VCD) Là Gì?

Mệnh vô chính diệu

Mệnh Vô Chính Diệu là gì?

Lá số tử vi được lập thành từ hơn 100 sao, trong đó có 14 chính tinh bao gồm: Tử Vi, Thiên Cơ, Thái Dương, Vũ Khúc, Thiên Đồng, Liêm Trinh, Thiên Phủ, Thái Âm, Tham Lang, Cự Môn, Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân. 14 chính tinh này căn cứ theo giờ ngày tháng năm sinh mà an vào 12 cung trên địa bàn lá số tử vi từ cung Tý đến cung Hợi.

Như vậy sẽ có những cung an được 2 sao chính tinh và cũng có trường hợp những cung không có sao chính tinh, trường hợp đó gọi là vô chính diệu (không có sao chính tinh).

Vậy mệnh Vô Chính Diệu là cung Mệnh không có sao chính tinh hay không có sao chủ Mệnh. Vô chính diệu là tốt hay xấu thì còn phải xem xét thêm nhiều yếu tố khác nữa. Trong Mệnh Vô Chính Diệu lại phân ra làm nhiều loại khác nhau: vô chính diệu đắc nhị không, vô chính diệu đắc tam không, vô chính diệu đắc tứ không. Mỗi cách cục đều có điểm mạnh, điểm yếu. Cần phải xem thêm các cung khác xung chiếu hoặc hợp chiếu để luận giải thêm.

Mệnh vô chính diệu được ví như một căn nhà trống, đón những đặc điểm của các cung hợp chiếu, xung chiếu vào và lấy đó để luận giải.

Vô chính diệu đắc nhị không

Tạo sao lại gọi là Vô Chính Diệu đắc nhị không. Có 4 sao không: Thiên KhôngĐịa KhôngTuần Không – Triệt Không. Đắc nghĩa là được. Vô chính diệu đắc nhị không là được 2 trong các sao trên hợp chiếu hoặc xung chiếu. Tuy đây là một cách tốt, khi phát thì phát rất nhanh vì sách có nói “hung tinh đắc địa phát dã như lôi.” Có nghĩa là hung tinh đắc địa thì phát nhanh như sấm chớp. Nhưng dù sao trong cái tốt vẫn ẩn tàng những sự bất trắc vì đó là bản chất của hung tinh cho nên đây chỉ là cách bạo phát bạo tàn kiểu như Từ Hải hay Hạng Võ mà thôi.

Vô chính diệu đắc tam không

Trường hợp đắc tam không: Mệnh VCD có một sao không thủ Mệnh, hai sao KHÔNG khác ở thế tam hợp chiếu là tốt nhất. Có câu: “Mệnh VCD đắc tam Không nhi phú quý khả kỳ” Cách này rất ứng hợp cho những người Mệnh Hỏa và Thổ vì các sao Không đều thuộc hành Hỏa cho nên đây cũng là một trong những cách hoạch phát.

Vô chính diệu đắc tứ không

Nếu đắc tứ không thì ảnh hưởng của Tuần Triệt là con dao hai lưỡi tốt xấu lẫn lộn cho nên không được tròn vẹn.

Nhật Nguyệt tịnh minh chiếu hư không địa chi

Cách này chắc nhiều bạn đã biết và nhiều nhà tử vi cho rằng rất hay, nhưng chúng ta cũng cần phân biệt một vài trường hợp như sau để khỏi sai lạc nhiều :

  • Khi Mạng vô chính diệu có nhiều sao xấu (như: Địa Kiếp, Hỏa Linh, Phục Binh…) thực ra không nên có Nhật Nguyệt sáng sủa chiếu vì như thế không khác gì “vạch áo cho người xem lưng” bao nhiêu sự xấu xa trong nhà mình đem phô ra hết, tuy vẫn thành công, phú quý nhưng mọi người đều thấy rõ bộ mặt thực của mình, như vậy tưởng cũng chẳng lấy gì là hay. Trong trường hợp này thà đừng có Nhật Nguyệt hoặc nếu có thì hãm địa (tức là không sáng sủa) còn hay hơn để đỡ bị chê cười, nhục nhã.
  • Nếu mạng vô chính diệu có Tuần hoặc Triệt án ngữ mà có Nhật Nguyệt tịnh minh chiếu thì không còn được hưởng cách này nữa, hoặc nếu có được hưởng cũng chỉ là cái vỏ phú quý, đó là “giả cách” mà thôi.
  • Nếu được đúng cách Nhật Nguyệt (tức là Mệnh không có Tuần, Triệt và cũng không có các sao xấu) thì nên có thêm Thiên Không hoặc Thiên Hư để khoảng chân không được thăm thẳm cho có nhiều chiều sâu cho mặt trời, mặt trăng chiếu, như thế công danh, phú quý mới phi thường và óc thông minh mới siêu việt, nhưng vẫn phải đóng vai trò “phó” mới lâu bền được.
---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---