Lá Số Người Chết Yểu (Chết Trẻ)

Lá số tử vi chết yểu

Người yểu tử hay còn gọi là người chết trẻ, chết yểu trong Tử Vi được coi là người có sức khỏe không tốt, nhiều bệnh tật, hoặc bị tàn tật và tuổi thọ không được cao, thường chỉ thọ dưới 50 tuổi.

Thái Thứ Lang cho rằng “Ba cung Mệnh, Thân và Phúc Đức đều mờ ám, xấu xa, đại hạn 10 năm cũng không được tốt đẹp, như vậy không thể sống lâu được. Sát thủ Thân nếu giàu sang tất chết non, trái lại nếu nghèo hẹn thì lại sống lâu,…”,

Lá số tử vi của người chết trẻ, chết yểu

Có khá nhiều lá số có cách cục chết trẻ, là những lá số chết dưới 50 tuổi, gặp đúng hạn cực xấu: Hình – Kiếp – Kình – Tang – Hổ – Song Hao – Khốc trong đại vận, tiểu hạn,…

Các bạn có thể xem một trong những cách sau về những lá số này.

Lá số chết trẻ 1

Lá số chết trẻ 1

Các sao trong Lá Số Tử Vi gây chết trẻ

Xương Khúc hãm địa

Mệnh có Xương, Khúc hãm địa hội nhiều sát tinh, nhất là Hóa Kỵ nên cùng khổ, cô đơn, nếu không tàn tất tất sẽ yểu tử. Riêng nữ số là người ti tiện, hoặc gái giang hồ nhưng thường chết non.

Tử Vi, Không, Kiếp, Đào, Hồng

Mệnh hội họp Tử Vi, Không, Kiếp, Đào Hồng là người đa tình và yểu Mệnh. Trường hợp chỉ hội họp Kiếp Không Đào Hồng tại Mệnh thì cũng vậy.

Kỵ ngộ Đào Hồng

Mệnh có Hóa Kỵ đồng cung với Đào (Hồng) là người đau khổ vì tình, đàn bà thất tiết, tuổi thọ bị triết giảm.

Liêm Khúc Xương đồng cung

Mệnh an tại Mão, Dậu, Tỵ, Hợi, Sửu, Mùi có LIêm tọa thủ gặp Xương Khúc đồng cung là người cùng khổ, hay mắc tai họa, tù tội và thường yểu tử.

Kình Dương ở Tứ Chính

Mệnh ở Tý, Ngọ, Mão, Dậu có Kình Dương hội sát tinh là người vất vả và thường chết non, nhất là khi Mệnh ở Ngọ. Còn Mệnh ở Mão Dậu thì tuổi thọ trung bình.

Tả Hữu gặp sát tinh

Mệnh có Tả, Hữu tọa thủ, gặp nhiều sao mờ ám xấu xa, nhất là Cự Môn, Phá Quân hãm địa, hoặc sát tinh hội hợp là người cùng khổ và thường yểu tử.

Kỵ ngộ Tuế Đà

Cung Mệnh có Hóa Kỵ ngộ Thái Tuế, Đà La là người lắm điều, hay bị tranh chấp kiện cáo và yểu tử.

Kỵ ngộ Tham Xương

Mệnh tại Tỵ có Tham Lang, Văn Xương, Hóa Kỵ đồng cung thì dễ chết non.

Kình Đà hãm địa hội hung sát tinh

Mệnh có Đà La hoặc Kình Dương hãm địa hội nhiều hung sát tinh, nhất là Địa Kiếp thì là người cùng khổ, hay bị tai nạn, tàn tật và thường yểu tử.

Sát Phá Liêm Tham ngộ Hỏa Linh

Mệnh có Thất Sát, Phá Quân, Liêm Trinh, Tham Lang mà hội thêm Hỏa Tinh – Linh Tinh đều hãm địa thì rất dễ chết non.

Âm dương phản bối (nhật nguyệt phản bối)

Thái Dương từ cung Dậu đến cung Sửu, Thái Âm từ cung Dần đến cung Thân thì nghèo hèn và yểu, duy có tuổi Thìn và tuổi Tý tuy có chết non nhưng được nhiều người tiếc.

Sát tinh thủ hoặc chiếu Mệnh

Các sao Kình Dương, Đà La, Thiên Không, Địa Không, Địa Kiếp thủ Mệnh hoặc chiếu Mệnh lại bị hãm thì chết non, duy người tuổi Ngọ, Mão, Dần tuy chết non nhưng là người danh giá.

Thiên Không thủ Mệnh tại Tý Ngọ Tỵ Hợi

Mệnh có Thiên Không mà Mệnh lại an tại cung Tỵ Hợi Tý Ngọ lại để vào các giờ ấy thì chết non, nếu gặp các sao tốt cứu giả thì tuổi thọ cũng chỉ bình thường.

Trên đây là các cách cục trong lá số tử vi chết yểu. Chúng ta cùng chiêm nghiệm và nghiệm lý.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---