Luận Giải Sao Bạch Hổ

Luận giải sao bạch hổ

Luận bàn về sao Bạch Hổ

Bạch Hổ thuộc Kim, đắc địa Dần Thân Mão Dậu. Bạch Hổ nếu ở đất hãm là triệu chứng hung họa tang tóc. Bạch Hổ đi cùng nhiều sát tinh thì tính tình bạo ngược dễ đưa đến khắc vợ khắc chồng.

Nhiều sách Tử Vi Việt Nam viết Bạch Hổ đứng với Thiên Hình, Kình Dương là người có chí lớn. Sách Trung Quốc lại cho rằng Bạch Hổ gặp Thiên Hình là có cái họa quan tụng mất tiền mất của . Bạch Hổ gặp Tham Lang tại Dần không nên nuôi thú hay ham săn bắn vì dễ bị thú vật cắn.

Cách Bạch Hổ đứng với Tấu Thư được gọi bằng Hổ mang hòm sắt là văn chương lỗi lạc, cách này không đúng. Rồi đến cách Bạch Hổ Phi Liêm gọi bằng hổ mọc cánh công danh bạo phát lại càng sai, bịa đặt. Vì như đã nói Phi này không phải là bay.

Một số câu phú Tử Vi về sao Bạch Hổ

Bạch Hổ kiếp Tướng Quân Đào Tiềm qui ẩn

(Mệnh cung có Bạch Hổ đứng kèm sao Tướng Quân thì như Đào Tiềm xưa chẳng nên xông xáo vào công danh hãy qui ẩn mới an toàn, hoặc có tâm ý không màng danh lợi)

Nữ mệnh Hổ Riêu đa sự quả ưu

(số đàn bà Bạch Hổ Thiên Riêu trắc trở rắc rối mà không biết lo)

Tang Môn thậm khổ ư Thiên La, hung thuyên lãnh đạm

(Cung Mệnh tại Thìn thấy Tang Môn tâm chất luôn sầu khổ ngay cả trong chỗ vui)

Hổ Tang Riêu Bệnh vị chi tứ hung, hạnh ngộ Đồng tinh hóa cát

(Mệnh có bốn sao hung, Hổ Tang Riêu Bệnh nhưng được sao Thiên Đồng lại thành hay)

Bạch Hổ Tang Môn bất nghi ư Điền Trạch

(Hai sao Tang Hổ không nên đứng vào cung Điền Trạch)

Khả úy hàm kim chi Bạch Hổ

(Bạch Hổ đóng Dậu thủ Mệnh là người có oai)

Nữ mệnh ách địa hiềm Thai phùng Bạch Hổ

(cung Tật Ách của nữ mạng rất kị có Thai và Bạch Hổ bị băng huyết)

Tang Hổ Kiếp Hình cư nhập Tử. Ám Kỵ lai xâm hữu tật nguyền

(Cung tử tức thấy Tang Hổ Kiếp hình, hay Cự Môn Hóa Kị con cái tật nguyền)

Riêu phùng Bạch Hổ ác thú tương tàn

(Cung Mệnh hay cung Tật có Thiên Riêu Bạch Hổ hãy đề phòng thú vật)

Phúc cung ngộ Tang, Đào, Hồng, Tú

Trong họ hàng ắt có quả phu

Hổ Đà Kỵ Nhật toan tân

Hùm thiêng chó dữ lánh thân mới toàn

Tang Môn, Mã, Nhẫn hội cùng

Hạn phùng năm ấy bò trâu chẳng lành

Đồng Nguyệt Tí gái hoa dung

Gặp Tang Riêu Khốc khóc chồng có phen

Tham Đà đóng Dần cung hưởng lạ

Hoặc Ngọ Dần có ác tinh vô

Hợi cung Tang Hổ âu lo/ Hoặc sét đánh nạn to đợi chờ

Hổ mà gặp Tấu đồng cung/ Công danh thi cử nên công dễ dàng

Hổ mà gặp Phi đồng sàng/ Ấy hổ mọc cánh mọi đàng hanh thông

Lục Châu thủa lầu hồng phải ách/ Bởi Tuế Tang Điếu Khách cùng hòa

Dương Linh tọa thủ Mệnh ai/ Lại gặp Bạch Hổ họa tai đao hình

Hạn phùng Riêu Hổ ưu phiền/ Những loài ác thú chớ nên đến gần

Sát phùng Phù Hổ sao nên/ Dã Tràng thuở trước ưu phiền ngục trung

Phá Liêm Tang Đẩu củng lò/ Từ cao ngã xuống chờ giờ họa tang

Tứ Linh Cái Hổ Phượng Long/ Công danh quyền thế lẫy lừng một khi

Tham Vũ đóng đất Võng La/ Gặp loài Tang Điếu một nhà cát hung

(Tham Vũ Tuất Thìn hội Tang Môn Điếu Khách là xấu)

Hạn hành Vũ Khúc Tham tinh/ Tang Khốc, Thái Tuế lâm Thìn Tuất cung

Khuất Nguyên xưa phải trầm vong/ Tuổi Canh ấy phải đề phòng tử sinh

Hãm cung Tang Tuế Cơ Lương/ Ấy người kém phúc vợ con biếng chiều

Khốc Hư Tang Mã chẳng lành, Hại người hại của phận đành tai ương

Đào Tang đóng ở Mệnh cung/ Lẳng lơ gái ấy phụng loan dứt tình

Tật cung Thai Hổ huyết băng/ Tấu Thư Hoa Cái mệnh phùng thanh cao

Tử Tang Tả Hữu cùng ngồi/ Có chị em gái duyên ôi chẳng lành

(Ở cung Bào)

Tang Môn Hư Khốc chẳng hay, Tuần Triệt viễn phối họa may mới thành

Phá Quân duyên nợ ít hoàn/ Cô Quả Tang Hổ Khốc thường tóc tang

(Ở cung Phu Thê)

Hổ Tang Không Kiếp tương gia/ Sinh con yểu triết những ba bốn lần

(Ở cung Tử Tức)

Tuế, Hổ, Phù hợp Khúc Xương/ Có tài hùng biện văn chương anh tài

(Ở cung Mệnh hay Quan Lộc)

Cô Thần nếu giữ Điền cung/ Tang Môn Ấn Lộc của mong tổ truyền

(Ở cung Điền Trạch. Câu này mâu thuẫn với câu Tang Hổ bất nghi ư Điền Trạch, có lẽ nếu thêm Ấn Quang Hóa Lộc cho nên vậy chăng?)

Hao Không vườn ruộng được bao/ Tang Môn Linh Hỏa lâm vào hỏa tai

Tang Môn Bạch Hổ chẳng lành/ Cửa nhà đủ chỉ náu mình mà thôi

(Ở cung Điền Trạch)

Tang Môn Cô Quả chẳng hay/ Quả Phu có kẻ tháng ngày cô đơn

(Ở cung Phúc Đức)

Tang Môn Linh Hỏa chớ bàn/ Thường sinh hỏa hoạn trong hàng tộc tôn

(Ở cung Phúc Đức)

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---