Sao Kình Dương, Đà La đóng tại Mệnh

sao kình dương đà la đóng tại mệnh

Sao Kình Dương

Cung Mệnh có Kình Dương đơn thủ, nên thân hình cao và thô, da xám, mặt choắt, yết hầu lộ, mắt lồi.

 • Kình Đắc địa nên tính khí cương cường, quả quyết, dũng mãnh, lắm cơ mưu, thích mạo hiểm, nhưng hay kiêu căng tự đắc.
 • Nhưng nếu Kình Hãm địa thì tính khí lại hung bạo; liều lĩnh, bướng bỉnh, ngang ngạnh và gian trá.
 • Kình tọa thủ tại Dần, Thân tai hại nhất đối với Tuổi Giáp Mậu, thường phải phá tán tổ nghiệp, mang tật trong mình, suốt đời sầu khổ, có sớm rời xa quê hương mới mong sống lâu được. Trong trường hợp này, nếu may mắn có nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp thì lại khéo léo về thủ công.
 • Kình tọa thủ tại Mão, Dậu, tất tay chân có thương tích và mắt rất kém.
 • Kình gặp Nhật hay Nguyệt đồng cung, tất trai sát vợ gái sát chồng
 • Kình gặp Liêm, Cự, Kỵ đồng cung tất có ám tật. Nếu Liêm, Cự, Kỵ lại Hãm địa, tất chân tay bị thương tàn, hay mắc kiện tụng, hình tù càng về già lại càng khốn khổ. Đáng lo ngại nhất là tuổi Thìn, Tuất gặp cách này.
 • Kình gặp Tả, Hữu, Xương, Khúc hội hợp tất trong mình có nốt ruồi kín hay có nhiều rỗ sẹo

Nam mệnh

 • Kình Đắc địa thủ Mệnh nên chuyên về quân sự, sau có uy quyền hiển hách.
 • Kình Đắc địa gặp Tử, Phủ cũng Đắc địa đồng cung, tất buôn bán lớn mà trở nên giàu có.
 • Kình Hãm địa, không gặp Tuần/Triệt án ngữ hay nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp cứu giải, thật là khó tránh thoát khỏi tai họa, tuổi thọ cũng bị chiết giảm, còn sống ngày nào còn sầu khổ ngày đó. Trong trường hợp này nếu chẳng may Kình lại gặp thêm Đà, Hỏa, Linh, Kiếp, Sát hội hợp, chắc chắn là phải chết ở nơi đường sá hay phải phơi thây ở chốn sa trường.

Nữ mệnh

 • Kình Đắc địa thủ Mệnh nên rất giàu có và vượng phu ích tử
 • Kình Hãm địa là hạng hạ tiện, dâm dật, khắc hại chồng con.

Phụ giải

Kình Dương nhập Miếu, phú quý thanh dương

Cung Mệnh an tại Tử Mộ có Kình tọa thủ, lại thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nên được hưởng phú quý và có danh tiếng lừng lẫy. Tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có cách này lại càng quý hiển.

Kình Dương Tý, Ngọ, Mão, Dậu phi yểu chiết nhi hình thương

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, Mão, Dậu có Kình tọa thủ tất phải chết non, nếu sống lâu tất phải mang tàn tật và chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng.

Mã đầu đới kiếm, phi yểu chiết nhi hình thương

Cung Mệnh an tại Ngọ có Kình tọa thủ, ví như kiếm kề cổ ngựa, nên rất đáng lo ngại. Nếu Kình lại gặp thêm nhiều Sát tinh hay Sát, Hình hội hợp tất phải chết yểu một cách thê thảm, nếu sống lâu tất phải mang tàn tật và cùng khổ cô đơn.

Mã đầu đới kiếm, trấn ngự biên cương

Cũng như trên, nhưng nếu Kình xa lánh được Sát tinh hay Sát, Hình và gặp thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Lộc, Mã, Khoa, Quyền tất hiển đạt về võ nghiệp, có uy quyền lớn, trọng trấn ở chốn biên thùy. Tuổi Bính Tuất có gặp cách này thật là tài quan song mỹ. Còn các tuổi khác có cách này, tuy cũng quý hiển nhưng sự nghiệp chẳng được lâu bền và hay mắc tai họa khủng khiếp.

Kình Dương, Đồng, Âm nhi phùng Phượng, Giải, nhất thế uy danh

Cung Mệnh an tại Ngọ có Kình, Đồng, Âm tọa thủ đồng cung, lại gặp thêm Phương, Giải hội hợp tất hiển đạt về võ nghiệp, lập được chiến công, có uy quyền hiển hách, danh tiếng lừng lẫy, giàu sang trọn đời.

(cung Mệnh của vua Hán Quang Vũ cũng có cách này)

Mệnh an taiị Tý có những sao kể trên cũng tốt đẹp nhưng không rực rỡ như tại Ngọ.

Kình, Tù, Giáp, Ấn, hình trượng nan đào

Cung Mệnh giáp Kình, Liêm Tướng nên khó tránh được tù tội. Nếu có quan chức sau cũng bị bãi cách, suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng.

Kình Dương, Hỏa tinh, oai quyền xuất chúng, đồng hành Tham, Vũ uy quyền biên di

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ có Kình, Hỏa tọa thủ đồng cung nên có uy quyền hiển hách. Nếu Kình, Hỏa lại gặp thêm Tham, Vũ đồng cung, tất là bậc cái thế anh hùng có danh tiếng lừng lẫy khiến quân giặc ở chốn biên cương phải khiếp sợ.

Kình, Đà, Hỏa, Linh thủ Thân, Mệnh yêu đà bối khúc chi nhân

Cung Mệnh hay Thân có Kình, Đà, Linh, Hỏa hội hợp là người gù lưng hay có tật ở lưng. Nếu những sao kể trên lại Hãm địa, tất suốt đời cùng khổ cô đon, hay phải chết một cách thê thảm.

Dương, Đà, Hỏa, Linh phùng Cát phát tài, hung tắc kỵ

Cung Mệnh có Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp nếu gặp thêm nhiều sao sáng sủa tốt đẹp tất có tài lộc. Nhưng nếu gặp thêm nhiều sao mờ ám xấu xa tất suốt đời cùng khổ, sau lại mắc tai họa mà chết một cách đáng thương.

Mệnh Dương, Đà gia Kiếp, thọ giảm

Cung Mệnh có Kình hay Đà tọa thủ gặp Kiếp đồng cung nên giảm thọ

Giáp Dương, giáp Đà vi khất điếu

Cung Mệnh xấu xa, lại giáp Kình, Đà nên suốt đời cùng khổ lang thang, phiêu bạt, đôi khi phải đi ăn xin.

Dương, Đà giáp Kỵ vi bại cục

Cung Mệnh có Kỵ tọa thủ lại giáp Kình, Đà nên suốt đời nghèo túng, khổ sở và hay mắc tai họa. Chỉ có sớm xa gia đình, may ra mới được an thân và no ấm cơm áo.

Kình Hư, Tuế, Khách, gia lân, mãn thế đa phùng tang sự

Cung Mệnh có Kình tọa thủ, lặi gặp thêm Hư, Tuế, Khánh hội hợp, nên suốt đời sầu khổ, trai sát vợ, gái khắc chồng; nếu không, cũng phải sớm xa cách cha mẹ anh em.

Lý – Quảng sức địch vạn chúng thị hữu Kình Dương, Lực – Sĩ

Cung Mệnh có Kình, Lực tọa thủ đồng cung, nên thân hình lực lưỡng có sức khỏe địch được muôn người, như Lý Quảng đời Hán vậy.

(Cung Mệnh của Lý Quảng có Kình, Lực tọa thủ đồng cung).

Kình Dương phùng Lực Sĩ, Lý Quảng nan phong

Cung Mệnh có Kình, Lực tọa thủ đồng cung, là người tài giỏi, lập được nhiều công trạng, nhưng không được người trên xét đến để phong thưởng, cũng như Lý Quảng lập được chiến công oanh liệt mà không được nha vua phong tước.

Sao Đà La

 • Cung Mệnh có Đà La đơn thủ, nên thân hình cao dài, hơi gầy, da xám, lòng tóc rậm rạp, mặt thô, răng xấu, mắt kém.
 • Đà Đắc địa là người can đảm, dũng mãnh, nhưng thâm trầm, có mưu cơ, thủ đoạn.
 • Đà Hãm địa là người hung bạo, gian hiểm, độc ác và dâm dật, trong mình thường có tỳ vết hay có nhiều rỗ sẹo.
 • Đà Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Hỏa, Linh, Không, Kiếp, Kỵ, Hình thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, lại hay đau răng, đau mắt, thường mắc kiện cáo tù tội, mắc những tai nạn khủng khiếp, nếu chân tay không bị thương tàn và nếu mắt không có tật, tất không thể sống lâu được.
---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---