Luận Giải Sao Thiên Riêu

Luận giải sao Thiên Riêu

Luận bàn về sao Thiên Riêu

Thiên Riêu thuộc Thủy là một trong những đào hoa tinh diệu của Tử Vi. Riêu lãng mạn đĩ thõa hơn, nhưng khi ở đắc địa cũng hào hoa, tài hoa hơn. Thiên Riêu dễ bắt với tình và thường tùy tiện, người Trung Quốc có mấy chữ để tả tính chất Thiên Riêu: “Chiêu thủ thành thân” nghĩa là “ngoắc tay gọi vào để bắt tình” rất đột ngột và thật ngẫu nhiên. Bởi vậy khi Thiên Riêu đóng vào cung Phối hay đưa tới tình trạng không hẹn mà kết hợp.

Nếu Riêu gặp Xương Khúc lại càng ướt át dâm tình, Riêu đứng với Đào Hồng thì lẳng lơ bất chính. Như có câu phú:

Đào Riêu số gái ai hay

Chồng ra khỏi cửa dắt tay trai vào

Ở hãm địa Riêu càng mê đắm tình dục, tửu sắc. Riêu đắc địa ở Dần Mão Dậu Tuất Hợi. Riêu đắc địa gặp Long Phượng có hy vọng hưng vượng lợi danh..

Riêu đắc địa đứng cùng Tràng Sinh, Đế Vượng tài hoa, tao nhân mặc khách. Riêu gặp Lưu Hà thông minh hoạt bát làm việc nhẹ nhàng trôi chảy.

Riêu đứng với Tả Hữu lại chuyển ra sao mối lái, vào Mệnh Tài Quan thì làm ăn với người khác phái phấn phát tiền tài, tạo dựng sự nghiệp. Nhưng Riêu gặp Hóa Kỵ, Văn Khúc mà ở Mệnh nam thì lại dễ khổ tình, mất tiền cho gái.

Thiên Riêu đứng với Phá Quân hãm lại có cả Thiên Mã dễ thành du đãng, hoặc tâm tính bội bạc khó chơi. Thiên Riêu đứng với Thiên Đồng ở Phu Thê cung là có cuộc tình tay ba, ngoại tình.

Trong chương Đẩu số phát vi luận của Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư viết: “Huyên uẩn (một tên gọi khác của Thiên Riêu) tam cung (cung đứng thứ ba là cung Thê) tắc tà dâm nhi đan tửu” nghĩa là: sao Thiên Riêu đóng cung thứ ba thì tà dâm và mê luyến. Câu này không thấy nhắc tới Thiên Đồng.

Tuy nhiên theo kinh nghiệm thì phải có Thiên Đồng mới tà dâm ngoại tình như câu: Đồng Riêu đoán ắt ngoại tình chẳng sai. Chỉ Thiên Riêu không thôi thì bất chính cả hai.

Riêu đi cùng sao Âm Sát (sao này sẽ nói riêng vì khoa Tử Vi Việt không nhắc tới bao giờ) là con người nhiều âm mưu thủ đoạn. Riêu gặp Bạch Hổ dễ bị thú vật cắn.

Một số câu phú Tử Vi về sao Thiên Riêu

Riêu tại Hợi vi minh mẫn

(Thiên Riêu đóng Mệnh ở Hợi con người minh mẫn)

Riêu Đà Kỵ đi liền ba cung mà có cung Mệnh Thân ở một trong ba cung ấy thì luôn luôn gặp họa

Hạn phùng Riêu Hỉ Đào Hồng

Gái trai tơ tưởng những lòng dâm phong

Hạn phùng Riêu Hổ khá ngừa

Những loài ác thú tránh xa chớ gần

Riêu Xương Mộc Kình Sát ư lão hạn loạn dâm Võ Hậu

(Về già, hạn gặp Riêu Xương, Mộc Dục, Kình Dương và những sát tinh khác thì lòng vẫn còn nghĩ những chuyện dâm đãng như bà Võ Hậu)

Thiên Riêu cư Tài Bạch họa đổ sinh ương

(Thiên Riêu đóng vào cung Tài ham cờ bạc mất nghiệp)

Thiên Riêu, Thiên Hỉ đa chiêu quái dị chi tai

(Thiên Riêu đứng với Thiên Hỉ hay có những rủi ro lạ lùng)

Vũ Riêu Toái ngọng lẽ thường/ Lại thêm Việt Kỵ ắt phường điếc câm

(Mệnh có Vũ Khúc, Thiên Riêu, Phá Toái bị ngọng, nói lắp)

Thiên Riêu Tài Mệnh sinh ương/ Không mê cờ bạc cũng phương rượu chè

Tham Lang những thích ăn sang/ Riêu Kỵ tửu sắc lắm đàng ngả nghiêng

Phá Quân Riêu Mã hợp vào/ Ắt phường du đãng ai nào dám thân

Mấy người hiếu sắc hoang tình/ Vì Xương Khúc đóng bên mình Riêu Y

Đào Hồng Riêu Hỉ trong ngoài/ Lại thêm Binh Tướng gái trai hoang đàng

Số Riêu Hỉ tai bay vạ gió/ Mệnh Không Kiếp lắm độ gian truân

Xương Riêu đáng sợ thay là/ Ấu nhi mà đã bôn ba dâm loàn

Tham Liêm hãm Mệnh gian tà/ Hồng Đào Riêu Hỉ ắt là dâm bôn

Đào Riêu hội bên mình khá rõ/ Không quý tinh Tử Phủ ngoại dâm

Dương Đà điếc lác thế âu/ Thiên Riêu mộng hiện lại sầu mộng tinh

(Thiên Riêu vào cung Tật Ách)

Thiên Riêu Hóa Kỵ ra ngoài

Đa chiêu nhục mạ chẳng ai yêu mình

Hồng Riêu Cơ Tấu Vũ Đào

Làm nghề ca xướng tiến vào nhà Quan (Nói những sao trên đóng cung Quan Lộc, phần nhiều là nữ mạng)

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---