Sao Tử Vi Đóng Tại Mệnh

Sao Tử Vi đóng tại mệnh
 • Cung Mệnh có Tử Vi Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ nên thân hình đẫy đà và cao, da hồng hào mặt đầy đặn, có trí thông minh suốt đời được hưởng phúc, tuổi thọ cũng gia tăng.
 • Tử Bình hòa nên thân hình vừa phài, kém thông minh, nhưng trọn đời cũng được no cơm ấm áo, và chắc chắn là sống lâu.
 • Tử Miếu địa và Bình hòa: tính nhân hậu, thẳng thắn, về già lại rất khiêm cung.
 • Tử Vượng địa và Đắc địa: có nhiều mưu cơ và thủ đoạn, đôi khi dám làm cả việc “bất nghĩa”.
 • Tử gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Phủ, Vũ, Tướng, Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc, Long, Phượng tất có uy quyền hiển hách, phúc thọ song toàn và được hưởng giàu sang trọn đời.
 • Tử gặp Tuần, Triệt án ngữ, nên sớm khắc một trong hai thân, hay khắc anh, chị, em; lúc thiều thời chẳng được xứng ý toại lòng, thường đau yếu và có nhiều bệnh tật; lại phải ly tổ bôn ba, dấn thân vào những chốn hiểm nghèo, nên hay mắc tai họa khủng khiếp, đôi khi phải mang tàn tật. Về già mới được an nhàn sung sướng. Có cách cục này nếu không sớm bỏ gia đình, bôn tẩu ở phương xa, chắc chắn là yểu tử.
 • Tử gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Không, Kiếp nên suốt đời phải lao tâm khổ tứ, công danh trắc trở, lại hay gặp những sự chẳng lành.
 • Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Tử tọa thủ, gặp Tham đồng cung, là nguuời yếm thế, thường nhìn đời bằng con mắt bi quan, đôi khi lại muốn lánh mình ra khỏi cảnh trần tục để học đạo và tu dưỡng thân tâm. Có cách cục này mà còn chen chân vào chốn phồn tạp, dĩ nhiên là còn phải lao khổ. Nhưng sớm biết tu hành, tất được yên thân và hưởng phúc.

Nội dung bài viết

Nam Mệnh

 • Tử Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên được hưởng phú quý đến cực độ và sống lâu.
 • Tử Bình hòa, cần phải gặp thật nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp mới được hưởng giàu sang.
 • Tử gặp Tuần, Triệt án ngữ, nên lúc thiếu thời lao khổ. Về già mới được xứng ý toại lòng. Có cách này, nếu không sớm lìa bỏ gia đình bôn tẩu ở phương xa, tất phải yểu tử.
 • Tử gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, chắc chắn suốt đời phải lao tâm khổ tứ, lo lắng vì sinh kế và hay mắc tai họa.
 • Tử gặp Tham đồng cung, thật chỉ có tu hành mới mong được yên thân

Nữ Mệnh

 • Tử thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hôi hợp là người có đức độ, sống lâu, được hưởng giàu sang trọng đời và rất vượng phu ích tử.
 • Tử gặp Tuần, Triệt án ngữ, nên lúc thiếu thời cô đơn, lao khổ, đội khi có bệnh hay tật khó chữa; nếu không sớm xa cách những người thân, tất không thể sống lâu được;    lại phải muộn lập gia đình hay lấy kế lấy lẽ mới tránh được mấy độ buồn thương; nếu sớm lập gia đình, chắc chắn là phải bỏ chồng, khóc chồng hay sầu não vì con.
 • Tử gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, là người hạ tiện, dâm tật, hay ưa chuyện ong bướm đi về, tuy khắc chồng hại con nhưng vẫn được cơm no áo ấm.

Phụ giải

Tử Vi trung hậu

Cung Mệnh có Tử Miếu địa hay Bình hòa tọa thủ là người trung hậu

Đế tọa La, Võng, hoàn vi phi nghĩa chi nhân

Cung Mệnh an tại Thìn Tuấn, có Tử tọa thủ là người gian quyệt, bất nhân có nhiều mưu cơ thủ đoạn, hay làm những việc phi nghĩa

(Tử Vi là Đế tinh nên gọi tắt là Đế Thìn là vị trí cố định của Thiên La nên gọi tắt là La; cũng như Tuất là vị trí cố định của Địa Võng nên gọi tắt là Võng)

Tử Vi cư Ngọ, vô Hình, Kỵ Giáp, Đinh, Kỷ vị chí công khanh

Cung Mệnh an tại Ngọ có Tử tọa thủ lại không bị Kình (Hình), Đà, (Kỵ) nên rất rực rỡ tốt đẹp. Tuổi Giáp, Đinh, Kỷ có cách này nên rất quý hiển. Các tuổi khác có cách này cũng hiển đạt, nhưng dù sao cũng không bằng được tuổi Giáp, Đinh, Kỷ.

Tử Vi nam Hợi, nữ Dần cung, Nhâm Giáp sinh nhân phú quý đồng

Đàn ông tuổi Nhâm, Giáp mà trong số cung Mệnh an tại Hợi có Tử tọa thủ nên được hưởng phú quý trọn đời. Đàn bà tuổi Nhâm, Giáp mà trong số cung Mệnh an tại Dần có Tử tọa thủ cũng được hưởng giàu sang.

Các tuổi khác có những cách trên đây cũng khá giả.

Tử, Phủ đồng cung vô sát; Giáp nhân hưởng phúc chung thân

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Tử, Phủ tọa thủ đồng cung nên rất rực rỡ tốt đẹp. Tuổi Giáp có cách này chắc chắn là được hưởng phúc trọn đời và dĩ nhiên là được hưởng phú quý song toàn. Các tuổi khác có cách này rất quý hiển và khá giả.

Tử Vi, Thiên Phủ toàn y; Phụ, Bật chi công

Cung Mệnh có Từ hay Phủ tọa thủ hay có Tử, Phủ tọa thủ đồng cung, lại gặp Phụ, Bật hội hợp nên được hưởng phú quý trọn đời.

Tử – Phủ, Kình- Dương tại cư thương

Cung Mệnh có Tử hay Phủ tọa thủ, gặp Kình đồng cung là người buôn bán lớn và rất giàu.

Tử, Phủ, Vũ, Tướng, Tả, Hữu, Long, Phượng Khoa, Quyền, Lộc, Ấn, quân thần khánh hội chi cách, gia Kình, Kiếp, loạn thế nan thành đại sự.

Cung Mệnh có Tử tọa thủ, gặp Phủ, Vũ, Tướng, Tả, Hữu, Long, Phượng, Khoa, Quyền, Lộc, Ấn hội hợp nên rất rực rỡ tốt đẹp, ví như vua tôi khánh hội ở chốn triều đình. Có cách “quân thần khánh hội” chắc chắn là được hưởng phú quý đến cực độ, lại thêm uy danh lừng lẫy, tuổi thọ cũng gia tăng. Nhưng nếu trong cách này có Kình, Kiếp hội hợp, tất không thể tạo lập được nghiệp lớn trong thời loạn.

Lưu Huyền Đức đạt thừa Hán nghiệp, thi ư Tử, Phủ, Khoa, Quyền, Hình, Ấn, Hồng, Khôi, Mệnh, Thân

Trong số Lưu Huyền Đức, cung Mệnh và cung Thân đều có Tử, Phủ, Khoa, Quyền, Hình, Ấn, Hồng, Khôi hội hợp. Vậy cho nên Lưu Huyền Đức được kế nghiệp nhà Hán, làm chúa ở đất Thục. Người nào có cách này cũng rất quý hiển và được hưởng giàu sang trọn đời.

Trương Tử Phòng thao lược, đa mưu, do phùng Tử, Phủ, Kỵ, Quyền

Trong số Trương Tử Phòng, cung Mệnh an tại Dần có Tử, Phủ tọa thủ đồng cung, gặp Kỵ, Quyền hội hợp. Vậy cho nên Trương Tử Phòng có tài thao lược, lắm mưu cơ, phò tá Lưu Bang lập nên Đế nghiệp. Sau Trương được phong là Lưu hầu. Người nào có cách cục này cũng rất quý hiển và được hưởng giàu sang trọn đời.

Tử Vi, Thiên Tướng, Thân phù Phá kiễm ngộ Vượng, Kình đa mưu yếm trá

Cung Mệnh có Tử, Tướng tọa thủ đồng cung; cung Thân có Phá tọa thủ gặp Vượng, Kình hội hợp là người lắm mưu cơ, thủ đoạn, gian hùng và xảo quyệt.

Tử, Sát đồng lâm Tỵ, Hợi, Nhất triều phú quý song toàn.

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tử, Sát tọa thủ đồng cung, nên được hưởng phú quý song toàn.

Tử Vi, Thất Sát gia không vong, hư đanh thụ ấm

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tử, Sát tọa thủ đồng cung, gặp Tuần, Triệt án ngữ nên suốt đời lao khổ, chỉ có hư danh bề ngoài mà thôi và thưởng phải nhờ đến cha mẹ mới có hư danh.

Tử Vi, Thất Sát, Hóa Quyền, phản tác trinh tường.

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Tử, Sát, Quyền tọa thủ đồng cung nên rất rực rỡ tốt đẹp, có cách này chắc chắn là rất quý hiển lại thêm uy danh lừng lẫy.

Tử, Vũ tài năng

Cung Mệnh có Tử hay Vũ Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ là người có nhiều tài năng.

Tử Vi, Vũ Khúc, Phá Quân hội Dương, Đà, khi công danh, chí nghị kinh thương

Cung Mệnh có Tử, Vũ hay Phá tọa thủ, lại gặp Kình, Đà hội hợp nên không thích công danh mà chỉ thích buôn bán, nhưng cũng khá giả. Có cách này nếu còn chen chân trên hoạn lộ, tất còn phải lao khổ và buồn bực.

Tử Vi, Vũ Khúc, Sát diệu phùng, nhất sinh tăng, lại, sính anh hùng

Cung Mệnh có Tử hay Vũ tọa thủ, gặp nhiều sát tinh hội hợp tất là thầy tu hay quan lại nhỏ, nhưng lại thích được tiếng là anh hùng.

Tử, Phá tại Mộ cung, bất trung bất hiếu

Cung Mệnh an tại Tứ Mộ có Tử hay Phá tọa thủ là người gian quyệt, bất trung, bất hiếu.

Tử, Phá, Mênh lâm ư Thìn, Tuất, Sửu, Mùi tái gia cát diệu, phú quý thâm kỳ

Cung Mệnh an tại Thìn, Tuất, Sửu, Mùi có Tử hay Phá tọa thủ, gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nên được hướng phú quý đến tột bậc, lại thêm uy quyền hiển hách và danh tiếng lừng lẫy.

Tử Vi, Phá Quân vô Tả, Hữu, vô cát diệu, hung ác, hôn lại chi đồ

Cung Mệnh an tại Sửu, Mùi có Tử, Phá tọa thủ đồng cung, nếu không gặp Tả, Hữu và nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất là người gian tham, độc ác, thường có quan chức nhỏ thấp, nhưng cũng là hạng tham nhũng và dốt nát.

Tử Vi cư Mão, Dậu, Kiếp, Không đa vị thoát tục chi tăng

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Tử tọa thủ, gặp Kiếp, Không hội hợp là người tu hành. Những người có cách này phần nhiều là muốn xuất thế.

Tử Vi mạc phùng Kiếp, Không, Hồng, Đạo nhập Mệnh giảm thọ

Cung Mệnh có Tử tọa thủ gặp Kiếp, Không, Hồng, Đào đồng cung, nên tuổi thọ bị chiết giảm.

Tử Vi, Xương, Khúc phú quý khả kỳ

Cung Mệnh có Tử tọa thủ gặp Kiếp, Không, Hồng, Đào đồng cung nên được hưởng giàu sang.

Tử Vi, Phụ, Bật đồng cung, nhất hô bá nặc cư thượng phẩm

Cung Mệnh có Tử, Phụ, Bật tọa thủ đồng cung, nên được hưởng phú quý lại thêm uy quyền hiển hách, nói một lời được muôn người nghe theo.

Tử Vi tu cần Tam Hóa, nhược phùng Tứ, Sát phong bãi hà hoa

Cung Mệnh có Tử tọa thủ, cần phải có Khoa, Lộc hội hợp mới sáng sủa tốt đẹp. Nếu gặp Kình, Đà, Không, Kiếp hội hợp lại thành mờ ám xấu xa, ví như cành hoa bị mưa gió vùi dập phũ phàng.

Tử Vi cư Tý, Ngọ, Khoa, Quyền, Lộc chiếu tối vi kỳ

Cung Mệnh an tại Tý, Ngọ, có Tử tọa thủ gặp Khoa, Quyền, Lộc hội chiếu nên rất sáng sủa tốt đẹp. Có cách này chắc chắn là được hưởng phú quý song toàn.

Tử Vi, Quyền, Lộc, ngộ Dương, Đà tuy mỹ cát nhi vô đạo, vi nhân, tâm thuật bất chính

Cung Mệnh có Tử tọa thủ gặp Quyền, Lộc hội hợp và bì Kình, Đà xâm phạm cũng vẫn sáng sủa tốt đẹp. Có cách này là người sang nhưng vô đạo và bất chính.

Tử, Lộc đồng cung Phụ, Bậy chiếu quý bất khả ngôn

Cung Mệnh có Tử, Lộc tọa thủ đồng cung, gặp Phụ, Bật hội chiếu nên quý hiển đến tột bậc.

Tử, Phủ giáp Mệnh vi quý cách

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp giáp Tử, giáp Phủ nên rất quý hiển.

Tử, Phủ triều viên, thực lộc vạn chung

Cung Mệnh sáng sủa tốt đẹp có Tử, Phủ hội chiếu là người rất giàu, suốt đời sung túc và no ấm.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---