Sao Liêm Trinh, Thiên Đồng Đóng Tại Mệnh

sao liêm trinh, thiên đồng đóng tại mệnh

Sao Liêm Trinh

Cung Mệnh có Liêm tọa thủ nên thân hình cao lớn, xương to và lộ, da thô, mặt hơi dài, sớm có nếp nhăn, vẻ mặt không được tươi nhuận, mắt lồi, sáng, lông mày rậm.

 • Liêm Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa là người liêm khiết thẳng thắn, can đảm, dũng mãnh, nhưng nghiêm nghị, nóng nảy, được hưởng giàu sang và sống lâu. Đây, nếu Liêm gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là: Phủ, Tướng, Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc tất được hưởng phú quý đến tột bậc và có uy danh lừng lẫy.
 • Liêm Đắc địa gặp Xương, Khúc đồng cung, là người có tài thao lược, biết quyền biến.
 • Liêm Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao mờ, ám xấu xa hội hợp, nhất là sát tinh; Kỵ, Hình, nên suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toạn lòng, vì công danh trắc trở, tiền tài khó kiếm, lại hay bị bắt tớ giam càm, hay mắc những tai nạn bất kỳ.
 • Liêm Hãm địa là người khắc nghiệt, thâm hiểm, có óc kinhh doanh, khéo tay, thích đua chen, thường chuyên về kỹ nghệ, máy móc hay thủ công . Suốt đời vất vả, có nhiều bệnh tật nên sức khỏe suy kém, lại khó tránh thoát được tù tội và những tai nạn đáng lo ngại; nếu không ly tổ lập nghiệp phương ca, tất không thể sống lâu được. Đây, nếu Liêm gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hơp, nhất là: Sát tinh, Kỵ, Hình thật là chung thân cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, lại có tàn tật hay có bệnh khó chữa; thường mắc những tai nạn khủng khiếp, chân tay thường bị vướng vào xích xiềng, và dĩ nhiên là yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm.
 • Liêm Hãm địa  tại Tỵ, Hợi gặp Kỵ đồng cung cũng đỡ mờ ám xấu xa. Vậy cho nên người mà cung Mệnh có cách này, cũng được no cơm ấm áo, và chẳng đáng lo ngại nhiều về những bệnh tật hay những tai nạn xảy đến trong đời.
 • Liêm Hãm địa tại Tỵ, Hợi gặp Xương (hay Khúc) Kỵ đồng cung lại rất mờ ám xấu xa. Tuổi Bính mà cung Mệnh có cách này bị khắc hại nhiều nhất.
 • Liêm Hãm địa tại Mão, Dậu gặp Hỏa, Linh hội hợp là người gian ác, lòng lang dạ thú.

Nam mệnh

 • Liêm Miếu địa, Vượng địa hay đắc địa thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú quý đến tột bậc, lại có uy quyền hiển hách và sống lâu.
 • Liêm Đắc địa gặp Xương, Khúc đồng cung là người có tài văn võ, là bậc cái thế anh hùng,
 • Liêm Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là suốt đời cùng khổ, cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, lại có tàn tật hay có bệnh khó chữa, thường mắc những tai nạn khủng khiếp chân tay thường bị vướng vào xiềng xích và chắc chắn là yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm

Nữ mệnh

 • Liêm Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh, là người nghiêm nghị, đoan chính, thanh cao, lại rất tài giỏi và đảm đang. Tuy được hưởng giàu sang, sống lâu, nhưng phải muộn lập gia đình mới tránh được nỗi ưu phiền đau đớn vì chồng con. Đây, nếu Liêm gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú quý đến tột bậc và phúc thọ song toàn.
 • Liêm Hãm địa là người ty tiện ác độc, khắc chồng hại con. Suốt đời vất vả có nhiều bệnh tật, hay mắc tai nạn; nếu không ly tổ lập nghiệp ở phương xa, chắc chắn là không thể sống lâu được. Đây, nếu Liêm gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, thật là một đời cùng khốn cô đơn, phải lang thang phiêu bạt, lại có tàn tật hay có bệnh khó chữa, thường mắc những tai nạn khủng khiếp và dĩ nhiên là yểu tử, nhưng chết một cách rất thê thảm.

Phụ giải

Liêm Trinh thanh bạch năng tương thủ

Cung Mệnh có Liêm Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tọa thủ, là người thẳng thắn cao khiết.

Liêm Trinh chủ hạ tiện, cơ hàn

Cung Mệnh có Liêm Hãm địa tọa thủ, là người nghèo hèn suốt đời lao khổ.

Liêm Trinh, Thân, Mùi cung vô sát, phú quý thanh dương phiêu viễn danh.

Cung Mệnh an tại Thân, Mùi có Liêm tọa thủ, không bị Sát tinh xâm phạm, tất được phú quý đến tột bậc.

Liêm Trinh, Phá Quân, Hỏa tinh cư Hãm địa, tự ải, đầu hà.

Cung Mệnh có Liêm Hãm địa (hay Phá Hãm địa) tọa thủ, gặp Hỏa đồng cung; hay có Liêm, Phá, Hỏa tọa thủ đồng cung, tất phải tự tử, hoặc thắt cổ, hoặc đâm đầu xuống sông mà chết.

Liêm trinh phùng Văn quế cánh bôn ba

Cung Mệnh có Liêm tọa thủ, gặp Khúc đồng cung nên suốt đời phải bôn ba nay đây mai đó.

Liêm Trinh Mão, Dậu gia sát, công tư vô diện quan nhân

 Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Liêm tọa thủ, gặp nhiều Sát tinh hội hợp tát không thể mưu cầu công danh được. Có cách này thường chuyên về kỹ nghệ hay doanh thương.

Liêm Trinh Mão, Dậu mạc ngộ Kiếp, Kình, tu phòng hình ngục

Cung Mệnh an tại Mão, Dậu có Liêm tọa thủ, gặp Kiếp, Kình hội hợp nên suốt đời phải đề phòng tù tội.

Liêm Trinh, Sát tinh cư Tỵ, Hợi lưu đấng thiên nhai

Cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Liêm tọa thủ gặp nhiều Sát tinh hội hợp nên suốt đời phải lang thang phiêu bạt.

Liêm Trinh, Tứ sát tao hình lục

Cung Mệnh có Liêm tọa thủ gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp nên hay bị bắt bớ giam cầm và cũng có thể bị ám sát.

Tù ngộ Kình, Đà, Hỏa, Linh hữu già tỏa, thất cốc chi ưu

Cung Mệnh có Liêm Hãm địa tọa thủ gặp Kình, Đà, Hỏa, Linh hội hợp nên hay mắc tù tội và thường bị đói khát khổ sở.

Liêm Trinh, Bạch Hổ hình ngục nan đào

Cung Mệnh có Liêm tọa thủ gặp Hổ hoặc đồng cung, hoặc xung chiếu thật là khó tránh thoát được xiềng xích gông cùm.

Liêm Trinh nhập Miếu hội Tướng quân, Trọng Do uy mãnh.

Cung Mệnh có Liêm tọa thủ gặp Tướng hoặc đồng cung hoặc xung chiếu, tất cũng dũng mãnh như ông Trọng Do ( Tử Lộ) học trò Đức Khổng Tử (số ông Trọng Do cung Mệnh an tại Thân có Liêm tọa thủ gặp Tướng đồng cung)

Sao Thiên Đồng

Cung Mệnh có Thiên Đồng tọa thủ nên thân hình nở nang hơi thấp, chân tay ngắn, da trắng, mặt vuông vắn đầy đặn

 • Đồng Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa là người thông minh, có tính khoan hòa nhân hậu, từ thiện nhưng không quả quyết, không bền chí, hay thay đổi ý kiến, công việc. Tuy vậy, vẫn được hưởng giàu sang và phúc thọ song toàn.
 • Đồng Đắc địa Tỵ, Hợi lại là người thích phiêu lưu, nay đây mai đó và hay thay đổi chỗ ở.
 • Đồng Đắc địa tại Tỵ, Hợi khắc tuổi Đinh, Canh. Vậy cho nên tuổi Đinh, Canh mà cung Mệnh an tại Tỵ, Hợi có Đồng tọa thủ tất suốt đời chẳng mấy khi được xứng ý toại lòng.
 • Đồng Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, nhất là Xương, Khúc, Khôi, Việt, Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Lộc chắc chắn là được hưởng phú quý đến tột bậc và có uy danh lừng lẫy.
 • Đồng Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa gặp nhiều sao xấu mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh, Kỵ, Hình tuy suốt đời vẫn được no cơm ấm áo nhưng lao tâm khổ tứ, sức khỏe lại suy kém, thường có bệnh tật hoặc ở mắt hoặc ở hệ tiêu hóa.
 • Đồng Hãm địa là người kém thông minh và nông nổi, có tính nhân hậu nhưng thay đổi thất thường, không quả quyết, không có định kiến, làm việc gì rồi cũng chóng chán, lại thích chơi bời ăn uống, tuy sống lâu nhưng rất vất vả, thường phải ly tổ bôn ba, luôn luôn lo lắng vì kế sinh nhai, lại hay mắc tiếng thị phi. Cung Mệnh có đồng Hãm địa tọa thủ nên đi buôn.
 • Đồng Hãm địa Thìn, Tuất, Sửu, Mùi lại là người hay nói khoác lác và không cẩn ngôn.
 • Đồng Hãm địa Ngọ, là người có óc kinh doanh
 • Đồng Hãm địa Tuất, Ngọ ứng hợp với tuổi ĐInh. Vậy cho nên tuổi Đinh mà cung Mệnh an tại Tuấn, Ngọ có Đồng tọa thủ tất nhiên là khá giả.
 • Đồng Hãm địa gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp nhất là Xương, Khúc, Tả, Hữu, Khôi, Việt, Khoa, Quyền, Lộc phải đoán là cũng có công danh và tiền tài.
 • Đồng Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, nhất là Sát tinh Kỵ, Hình thật là suốt đời phải lao khổ lang thang phiêu bạt, thường có bệnh tật khó chữa hoặc ở mắt hoặc ở hệ tiêu hóa, lại hay mắc tai nạn và không thể sống lâu được.

Nam mệnh

 • Đồng Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa thủ Mệnh gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp, tất được hưởng phú quý đến tột bậc, có uy danh lừng lẫy phúc thọ song toàn.
 • Đồng Hãm địa gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp suốt đời lao khổ, phải lang thang phiêu bạt, thường có bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt hoặc ở hệ tiêu hóa, lại hay mắc tai nạn và không thể sống lâu được.

Nữ mệnh

 • Đồng Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tại Mão là người đảm đang có đức độ rất vượng phu ích tử.
 • Đồng Đắc địa Tỵ, Hợi là người đảm đang nhưng đa dâm thường phải sớm ly tổ
 • Đồng Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa tất được hưởng giàu sang và sống lâu. Đây, nếu Đồng không gặp nhiều sao mờ ám xấu xa hội hợp, chắc chắn là được hưởng phú quý đến tột bậc và phúc thọ song toàn.
 • Đồng Đắc địa Tỵ, Hợi hay Hãm địa phải muộn lập gia đình hay lấy lẽ mới tránh được mấy độ buồn thương.
 • Đồng Hãm địa là người hoang đãng dâm dật, tuy được no cơm ấm áo và sống lâu nưhng suốt đời vất vả, thường phải sớm ly tổ bôn ba nay đây mai đó. Đây nếu, Đồng gặp nhiều sao xấu mờ ám hội hợp, thật là chung thân cùng khốn cô đơn, khắc chồng hại con, phải lang thang phiêu bạt, lại có bệnh tật khó chữa, hoặc ở mắt hoặc ở hệ tiêu hóa, hoặc ở tử cung và hay mắc tai nạn, tuổi thọ cũng bị chiết giảm

Phụ giải

Thiên Đồng nhập Mệnh, hoán cải vô thường

Cung Mệnh có Đồng tọa thủ là người không có định kiến hay thay đổi chí hướng, công việc và chỗ ở

Thiên Đồng hội cát thọ nguyên thời

Cung Mệnh có Đồng tọa thủ gặp nhiều sao sáng sủa tốt đẹp hội hợp chắc chắn là sống lâu.

Thiên Đồng, Tuất cung vi phản bội, Đinh nhân hóa cát, chủ đại quý

Đồng thủ Mệnh tại Tuất rất mờ ám xấu xa, nhưng đối với tuổi Đinh lại thành sáng sủa tốt đẹp, vì có sự ứng hợp. Vậy cho nên tuổi Đinh mà cung Mệnh an tại Tuất có Đồng tọa thủ tất nhiên là rất quý hiển.

Dần, Thân tối hỷ Đồng, Lương hội

Cung Mệnh an tại Dần, Thân có Đồng, Lương tọa thủ đông cung nên rất sáng sủa tốt đẹp. Có cách này tất được hưởng phú quý đến tột bậc, phúc thọ song toàn.

Đồng, Lương viên ngộ Khôi, Quyền tăng phùng Linh, Kỵ giao lai Song Lộc, doanh thương dị phát phú

Cung Mệnh có Đồng, Lương tọa thủ đồng cung gặp Khôi,Quyền hội hợp cùng với Linh, Kỵ lại gặp thêm Song Lộc hội chiếu là người kinh doanh buôn bán làm giàu một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Đồng, Nguyệt Hãm cung gia Sát, trọng kỹ nghệ doanh thương.

Cung Mệnh an tại Ngọ có Đồng, Nguyệt tọa thủ đồng cung, gặp Sát tinh hội hợp là người chuyên về kỹ nghệ, hay kinh doanh buôn bán.

Đồng, Nguyệt, Dương Ngọ vị Bính, Mậu trấn ngự biên cương.

Tuổi Bính, Mậu mà cung Mệnh an tại Ngọ, có Đồng, Nguyệt, Kình tọa thủ đồng cung là võ tướng, trọng trấn ở chốn biên cương.

Đồng, Âm tại Tý, Nguyệt lãng Thiên môn, dung nhan mỹ ái; Hổ, Khốc, Riêu, Tang xâm nhập, chung thân đa lệ phối duyên.

Cung Mệnh an tại Tý có Đồng, Nguyệt tọa thủ đồng cung nên rất rực rỡ tốt đẹp vì ở đây Nguyệt sáng sủa ví như mặt trăng lơ lửng trên trời. Đàn bà có cách này tất có vẻ mặt xinh tươi đáng yêu.

Đàn bà cung Mệnh an tại Tý, có Đồng, Nguyệt tọa thủ đồng cung gặp Hổ, Khốc, Riêu, Tang hội hợp cũng là người đẹp nhưng suốt đời phải khóc chồng.

Phúc diệu phùng Việt diệu, dịnh thị hải hà dục tú

Cung Mệnh có Đồng tọa thủ gặp Việt đồng cung, là người có vẻ mặt uy nghi

(Phúc diệu là tên riêng của Thiên Đồng)

Thiên Đồng Tuất cung Hóa Kỵ, Đinh nhân Mệnh ngộ phản vi giai

Đồng thủ Mệnh tại Tuất, gặp Kỵ đồng cung, rất mờ ám xấu xa nhưng đối với tuổi Đinh lại thành sáng sủa tốt đẹp, vì có sự ứng hợp. Vậy cho nên, tuổi Đinh mà cung Mệnh an tại Tuất có Đòng, Kỵ tọa thủ đồng cung tất được hướng phú quý song toàn.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---