Luận Giải Sao Phục Binh – Quan Phủ

Luận giải sao phục binh, quan phủ

Luận bàn về sao Phục Binh

Phục Binh đứng với Thiên Riêu ở Mệnh là người quyền thuật âm mưu nhiều thủ đoạn. Đứng một mình thì chỉ xảo trá vặt mà hay phản bội. Bởi thế mới có nguyên tắc Tướng Quân ở Mệnh, Phục Binh ở Thiên Di là hay vì nội Tướng ngoại Binh, ngược lại nội Binh ngoại Tướng chỉ không lớn mà hay man trá hoặc làm việc bằng mẹo vặt.

Nếu Phục Binh hay Phục Binh Thiên Riêu mà đứng với nhiều sao bất lợi cho Mệnh cung thì lại là nạn nhân của thủ đoạn quyền thuật. Phục Binh gặp Đà La mọi chuyện mưu tính cứ kéo dài không xong.

Phục Binh gặp Linh Tinh, Địa Kiếp dễ rơi vào phiền lụy mắc bẫy. Phục Binh gặp Quan Phù chiếu xung có rắc rối khẩu thiệt quan tụng. Phục Binh gặp Bệnh Phù đồng cung hoặc chiếu xung thì bệnh tật triền miên.

Một số câu phú Tử Vi về sao Phục Binh

Đào Hồng Riêu Hỉ trong ngoài

Lại gia Binh Tướng gái trai ngang tàng

Đào Hoa Thai Hỉ trong cung (Huynh Đệ)

Phá Quân Tướng Phục chiếu xung ở ngoài

Có chị em gái theo trai

Say mê đến nỗi hoang thai bỏ mình

Trong thời Tướng Phá Phục Binh

Ngoài thời Hoa Cái liên minh Đào Hồng

Bản cung đối chiếu tinh tường

Anh em có kẻ tư thông hẳn là

(Ở cung Bào)

Vợ chồng nay thuận mai hòa

Phục Binh Hóa Kỵ đóng tòa Phối cung

Binh Hình gặp Hóa Kỵ xung

Đêm ngày cư xử ra lòng bạc đen

Khốc Hư ngộ Dưỡng không đành

Tướng Binh xung phá hẳn đành hoang thai

(Ở cung Tử Tức)

Tử cung Thai Tướng Phục Binh

Vợ chồng ắt hẳn tư sinh thủa nào

Gian tà Kiếp Sát Phục Binh

Khúc Xương Thái Tuế mưu sinh tảo tần

(Ở cung Tài Bạch)

Cự Kỵ nên tránh đò sông

Phục Binh Hình Việt mắc vòng gươm đao

(Ở cung Tật Ách)

Phục Binh Thái Tuế Thiên Hình

Cùng người tranh cạnh tâm tình chẳng vui

(Ở cung Phối)

Phúc cung có kẻ chiến chinh

Tướng Binh Đế Tuyệt đóng thành ba phương

Tướng Binh Tử Tuyệt phải là

Có người tử trận phương xa thuở nào

(Ở cung Phúc Đức)

Sao Phục Binh trong khoa Tử Vi Việt phong phú hơn hẳn.

Bàn về sao Quan Phủ

Vòng Thái Tuế có sao Quan Phù, đây là Quan Phủ. Quan Phủ vĩnh viễn sẽ đứng với Kình Dương hay Đà La (Như vậy thì vòng Tràng Sinh lại tiếp tục có nghi vấn nghịch thuận vì nếu đi thuận thì chỉ có đứng với Đà La thôi)

Quan Phủ chủ khẩu thiệt thị phi không nên gặp thêm Hóa Kỵ hoặc Thiên Hình càng rắc rối nhất là đối với vận hạn. Không gặp Hình Kỵ tự nó vô lực. Có câu phú:

Quan Phủ Thái Tuế một miền

Đêm ngày chầu chực cửa công mỏi mòn

Căn cứ vào câu phú trên đây thì gặp Thái Tuế còn nặng hơn Hình Kỵ. Quan Phủ thuộc Hỏa.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---