Sao Thiên Tướng, Thiên Lương, Thất Sát, Phá Quân, Kình – Đà Đóng Tại Phụ Mẫu

sao thiên tướng, thiên lương, thất sát, phá quân, kình dương, đà la đóng tại cung phụ mẫu

Sao Thiên Tướng Đóng Tại Phụ Mẫu

 • Sao Thiên Tướng bất cứ tại vị trí nào cha mẹ cũng sống lâu.
 • Đơn thủ tại Tỵ, Dậu, Sửu, Mùi: 2 thân khá giả, nhưng hay bất hòa.
 • Đơn thủ tại Mão, Dậu: 2 thân bình thường. Nên làm con nuôi họ khác để tránh mọi hình khắc.
 • Coi Tử Vi d, Liêm Trinh c, Vũ Khúc c

Sao Thiên Lương Đóng Tại Phụ Mẫu

 • Sao Thiên Lương đơn thủ tại Tý, Ngọ: cha mẹ nhân đức, giàu sang và sống lâu.
 • Đơn thủ tại Sửu, Mùi: 2 thân bình thường. Trong nhà thiếu hòa khí
 • Đơn thủ tại Tỵ, Hợi: 2 thân bất hòa, hay xa cách nhau. Sớm lìa bỏ 1 trong 2 thân. Nếu không, cha mẹ và con cũng không thể sống chung với nhau lâu dài được
 • Nhật đồng cung tại Mão: coi Thái Dương a
 • đ. Nhật đồng cung tại Dậu: coi Thái Dương b
 • coi Thiên Đồng d, Thiên cơ d

Sao Thất Sát Đóng Tại Phụ Mẫu

 • Sao Thất Sát bất cứ vị trí nào, cha mẹ cũng bất hòa. Nếu không cha mẹ và con cũng không hợp tính nhau
 • Đơn thủ tại Dần, Thân: cha mẹ quý hiển và sống lâu.
 • Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ: cha mẹ khá giả, nhưng sớm xa cách 1 trong 2 thân
 • Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ túng thiếu, vất vả, thường mang cố tật, hay mắc ác bệnh. Nếu không, tất mặc nhiên tai họa. Sớm khắc 1 trong 2 thân. Cha mẹ và con cũng không thể sống chung với nhau lâu dài được. Nên làm con nuôi họ khác.
 • coi Tử Vi d, Liêm Trinh đ, Vũ khúc e

Sao Phá Quân Đóng Tại Phụ Mẫu

 • Sao Phá Quân bất cứ vị trí nào cũng sớm khắc 1 trong 2 thân. Nếu không, hai thân cũng hay phải xa cách nhau. Trong nhà thiếu hòa khí.
 • Đơn thủ tại Tỵ, Ngọ: cha mẹ khá giả.
 • Đơn thủ tại Dần, Thân: cha mẹ bất hòa. Nên ở xa thân hay làm con nuôi họ khác.
 • Đơn thủ tại Thìn, Tuất: cha mẹ vất vả không hợp tính con. Sớm xa cách 1 trong 2
 • coi Tử Vi e, Liêm Trinh d, Vũ Khúc d

Sao Kình Dương –  Đà La Đóng Tại Phụ Mẫu

 • Sao Kình – Đà Bất cứ tại vị trí nào, cha mẹ và con cũng không hợp tính nhau.
 • Liêm đồng cung: 2 thân hay mắc nạn, nhất là kiện cáo, tù tội và thường phải xa cách nhau. Gia đình túng thiếu.
 • Sát đồng cung: sớm xa cách 2 thân. Cha mẹ khó tránh được hình thương họa hại.
 • Tham đồng cung: cha hay mẹ là người hoang đãng, chơi bời. Sớm xa 1 trong 2 thân.
---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Hưng Tử Vi---