Kim Sán Quang Huy Là Gì? – Phú Quý Song Toàn

Kim Sán Quang Huy

Thêm một cách cục quý nữa là cách cục Kim Sán Quang Huy. Trong Lá Số Tử Vi thì đây là một cách cục đẹp, dễ thanh quý, hiển đạt. Vậy cách cục này là như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu về cách cục này trong bài viết này để hiểu rõ hơn nhé!

Kim Sán Quang Huy là gì?

Cách cục Kim Sán Quang Huy là cách cục trong đó lá số co Sao Thái Dương trấn mệnh tại cung Ngọ, lại gặp các sao Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn gia hội là hợp cách cục này. Lá số gặp cách cục này, chủ một đời cực hiển quý, giàu sang. Nếu không gặp Xương, Khúc, Phụ, Bật hoặc gặp Không, Kiếp sẽ bị giảm tốt. Người sinh năm Canh, Tân sẽ được phú quý song toàn, tiếp đến là người sinh năm Giáp, Quý, Đinh, Kỷ.

Kinh văn có đoạn: ” Thái dương tại cung Ngọ là “Nhật lệ trung thiên” (Mặt trời giữa trời), hiển quý có quyền lực, giàu có nhất nước, “Cự Môn, Thái Dương củng chiếu là cách cục rất tốt”.

Sao Thái dương tọa thủ cung Ngọ, là mệnh cách Kim xán quang huy, hoặc cũng gọi là mệnh cách Nhật lệ Trung thiên, hào hoa lỗi lạc, tư duy nhậy bén, có chí hướng lớn tự tin, kiên cường, tài hoa xuất chúng, giao du rộng, có tính chuyên quyền. Lúc này, sao Thiên lương nhập miếu ở cung Thiên di, chuyển đổi nghề, có những thay đổi như di cư, xuất ngoại, hay có quý nhân phù trợ, tam hợp chiếu hội kiến với sao Cự môn rơi vào thế hãm ở cung Quan lộc, có tài mên ngạo mạn, tính cách thâm trầm, thường làm những việc liên quan đến tài ăn nói. Đặc biệt thích hợp với công việc giáo viên, thẳng tính dễ khiến người khác phản cảm, làm cho quan hệ với mọi người không được tốt, thậm chí nhiều chuyện thị phi, hoặc đơn thư kiện cáo. Nữ mệnh thì lấy được chồng hiền.

Lá số Kim Sán Quang Huy mẫu

Lá số Kim Sán Quang Huy

Tại lá số trên, chúng ta có thể nhận thấy Thân Mệnh đồng cung tại Ngọ, được sao Thái Dương đóng cung Mệnh, cạnh có Hữu Bật Hóa Khoa. Cũng là một trong những cách Kim Sán Quang Huy. Nếu được thêm các cát tinh gia hội nữa thì rất tốt.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---