Cự Nhật Đồng Cung Là Gì? – Hưởng Lộc, Hiển Danh

Trong các cách cục của một lá số tử vi, chúng ta có thể dễ dàng bắt gặp cách cục Cự Nhật đồng cung. Vậy cách cục trên có ý nghĩa như thế nào? Cách cục trên có ưu điểm và khuyết điểm gì? Chúng ta hay cũng theo dõi bài viết sau để có thêm cái nhìn về cách cục này nhé!

Cự Nhật Đồng Cung là gì?

Thái Dương, Cự Môn cùng trấn mệnh tại cung Dần, Thân (Cung Dần tốt hơn cung Thân, vì Cự Môn và Thái Dương đều miếu vượng).

Ưu điểm: Tài vận vượng thịnh, có chí tiến thủ, có tài hùng biện, hết lòng với sự nghiệp công ích, cần phải gắng gỏi cần cù, có công mài sắt có ngày nên kim.

Khuyết điểm: Cần phải cạnh tranh với địch thủ mới giành được thành công, nên dễ vướng vào điều tiếng, thị phi, gặp sao Hóa Kỵ thị phi càng nhiều.

Cự Môn, Thái Dương tại cung Dần, cung tam phương tứ chính có các cát tinh như Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt gia hội là phù hợp với cách cục này. Lá số sở hữu cách cục này chủ về hiển đạt, nên theo nghiệp chính trị, có khả năng trở thành người nổi tiếng trong xã hội, được danh nhiều hơn lợi. Người sinh năm Canh, Tân, Quý mà không bị bốn sát tính gia hội là thượng cách. Tiếp đến là cung Thân, nếu cung tam phương không có sát tinh cũng không được toàn mỹ.

Ca quyết với cách Cự Nhật Đồng Cung

Cự Nhật củng chiếu đối tam thai

Trị thử ưng vi cái thế tài

Nhược thị hung tinh vô chiếu khắc

Tử bào ngọc đới biên công lai

Nghĩa là:

Cự Nhật cùng chiếu trước tam thai

Gặp được tài năng, ắt phi thường

Chẳng bị hung tinh đến xung khắc

Áo tía đai vàng lập chiến công

Kinh văn có viết: “Cự Môn, Thái Dương đồng cung quan phong tam đại (3 đời làm quan), ” Cự Môn, Thái Dương trấn mệnh tại cung Dần, không gặp Kiếp Không, tứ sát, hưởng lộc, hiển danh”.

Lá số mẫu Cự Nhật Đồng Cung

Lá số Cự Nhật đồng cung

Trong lá số trên, ta thấy sao Thái Dương Cự Môn đều Vượng địa tại cung Dần, cùng một cung. Cách trên là một trong những cách Cự Nhật Đồng Cung để các bạn cùng tham khảo.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---