Dương Lương Xương Lộc Là Gì? – Đỗ Đạt Cao, Hiển Quý

Dương Lương Xương Lộc

Dương Lương Xương Lộc là một cách cục rất quý, rất đắc cách trong lá số tử vi. Vậy cách cục này như thế nào thì đắc cách, chúng ta cùng theo dõi bài viết sau để hiểu hơn về cách cục này nhé!

Dương Lương Xương Lộc là gì?

Dương Lương Xương Lộc là viết tắt của các sao: Thái Dương, Thiên Lương, Văn Xương, Lộc Tồn. Dương Lương Xương Lộc cũng chính là cách cục Nhật chiếu lôi môn, sao Thái Dương và sao Thiên Lương trấn mệnh tại cung Mão, ngoài ra còn phải là người sinh năm Ất, cung mệnh đồng thời xuất hiện Lộc Tồn và Văn Xương mới hợp cách. Nếu lá số được cách cục này, sự nghiệp học hành cực kỳ xuất sắc, thi cử đỗ đạt cao, đảm nhiệm các vị trí, chức vụ trọng yếu của nhà nước, trở thành nhân vật nổi tiếng trong chính giới, cực hiển quý.

Tam phương tứ chính hội Thái Dương, Thiên lương, Văn xương, cập Hóa Lộc hoặc Lộc Tồn, chủ có khoa tên có kỳ thi vận, dễ dàng tại cạnh tranh trung thắng xuất, càng chủ hữu học thuật thành tựu, phải thái dương ở miếu vượng chi địa tài nhập cách, lại nếu như thái dương Hóa Kị (người sinh năm Giáp) hoặc văn xương Hóa Kị (người sinh năm Tân) thì đồng đều là đặc biệt. Văn Xương cũng có thể Văn Khúc thay đổi, Văn Xương thuộc loại khoa cử công danh, lấy đọc sách lấy thắng. Văn khúc thuộc loại khác đường công danh, lấy kỹ năng hoặc tài nghệ lấy thắng. Thái Dương Thiên Lương tại Mão cung nhập Mệnh thuộc chính cách, Mão cung gặp Xương Khúc, tất không thấy Tả Phụ Hữu Bật, cho nên thích gặp lại Thiên Khôi Thiên Việt đến hội, chủ có giám khảo vận, cũng thích cung phụ mẫu gặp Tả Hữu, Khôi Việt tề hội, chủ có dựa vào người khác mà làm nên hoặc bởi vì người mà quý.

Ưu điểm: Dự thi công chức hoặc các kỳ thi quốc gia sẽ có thành tích cao, tiền tài chức vị song toàn, hợp với nghề kinh doanh.

Trong kinh văn có viết: “Lương, Dương, Xương, Lộc tề tựu, thi cử đỗ đầu bảng”.

Lá số mẫu Dương Lương Xương Lộc

Lá số Dương Lương Xương Lộc

Trong lá số trên là một lá số rất đắc cách, cung Mệnh có Thái Dương – Thiên Lương, lại được sao Văn Xương và Lộc Tồn cũng tọa luôn tại Mệnh tại cung Mão. Một lá số rất đắc cách với cách cục Dương Lương Xương Lộc. Các bạn có thể tham khảo lá số trên như một lá số mẫu của cách cục này.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---