Minh Châu Xuất Hải Là Gì? – Tài Hoa Lỗi Lạc, Công Danh Rộng Mở

Minh Châu Xuất Hải

Trong các cách cục của Tử Vi thì cách cục Minh Châu Xuất Hải là một cách cục thể hiện con người tài hoa, có đường công danh sáng lạn. Chúng ta cùng tìm hiểu cách quý này qua bài viết sau để hiểu rõ hơn nhé.

Minh Châu Xuất Hải là gì?

Người có lá số tử vi được gọi là Minh Châu Xuất Hải cách là Mệnh an tại cung Mùi không có chủ tinh, cung Mão có Thái Dương, Thiên Lương, cung Hợi có Thái Âm nhập miếu vượng hợp chiếu cung mệnh, cung tam phương tứ chính lại có các cát tinh như Lộc Tồn, Khoa, Quyền, Lộc, Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt gia hội là hợp cách cục này. Tại cung mệnh cung thân có các cát tinh trấn giữ, hội chiếu mà không bị bốn sát tinh, Không, Kiếp xung phá, chủ về thi cử đỗ đạt, cực hiển quý, giữ chức vụ trọng yếu trong chính giới, tiền tài chức vị đều viên mãn, phúc thọ song toàn. Người sinh năm Ất, Bính, Tân, Nhâm là thượng cách.

Kinh văn có viết: ” Tam hợp minh châu sinh cung vượng, rộng bước cung quế”, ” Nhật (Thái Dương) tại Mão, Nguyệt (Thái Âm) tại Hợi, mệnh tại Mùi thênh thang bẻ quế cung trăng”.

Ưu điểm của cách Minh Châu Xuất Hải: Nhiều sở thích, sôi nổi, giàu nhiệt huyết, có tài hoa, xử thế quang minh lỗi lạc, đường công danh rộng mở, có danh tiếng. Là mệnh nữ, tài đức kiêm toàn.

Khuyết điểm của cách Minh Châu Xuất Hải: Cung mệnh không có các sao Tả, Hữu, Xương, Khúc lại gặp Dương, Đà, Kỵ xung phá sẽ không có thành tựu, chỉ có hư danh.

Lá số mẫu Minh Châu Xuất Hải

Lá số Minh Châu Xuất HảiLá số trên có Mệnh vô chính diệu an tại Mùi. Cung Mão có Thái Dương – Thiên Lương – Hóa Khoa. Hợi có Thái Âm, như vậy là được cách Minh Chấu Xuất Hải. Một lá số mẫu về cách này để các bạn tham khảo và nghiệm lý.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---