Phụ Luận Về Cung Mệnh Thân

Cung Mệnh Thân thượng cách

Có chức vị lớn, phú quí hiển hách. Nhưng phải thật hoàn toàn: Mệnh Cục tương sinh, âm dương thuận lý.

phụ luận về mệnh thân

Cung Mệnh Thân trung cách

Không được hoàn toàn. Mệnh Cục trong khắc, âm dương nghịch lý. Chính diệu lạc lõng. Trong Trung cách gồm có những nghề nghiệp, chức vị khá giả, nhưng không được rực rỡ hiển hách.

a. Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tả, Hữu, Quang, Quí, Thiên Quan, Thiên Phúc: làm thầy thuốc có danh tiếng.

b. Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tả, Hữu, Khoa, Quyền, Khôi, Việt, Xương, Khúc, Tấu: làm thầy giáo, viết báo.

c. Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tả, Hữu, Xương, Khúc: mở nhà in, làm tiểu công nghệ, hay buôn bán khá giả.

d.Tử, Phủ, Vũ, Tướng, hội Long, Phượng, Tả, Hữu, Hình, Riêu: làm thợ rất khéo léo.

đ. Thiên Cơ, hội Hồng, Riêu, Đao, Tấu: chuyên ca vũ nhạc rất nổi tiếng.

Thiên cơ, hội Hồng, Tấu: làm thợ may thợ thêu.

Sát, Phá, Liêm, Tham, hội Hồng, Đào, Tấu, Long, Phượng: làm thợ vẽ hay họa sĩ.

i. Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tả, Hữu, Xương, Khúc Thai, Cáo: làm công chức nhỏ thấp, hay làm lỹ trưởng, chánh tổng.

Cơ, Nguyệt, Đồng, Lương, hội Tướng, Ấn, Long, Phượng, Phù: làm thầy phù thủy cao tay.

Sát, Phá, Liêm, Tham, hội Tả, Hữu, Quyền, Lộc, Nhật, Nguyệt, Hãm địa: làm thầy tướng hay thầy bói.

m. Thiên, Đồng, hội Long, Phượng, Hình, Riêu, Hồng, Đào: thích đồng bóng.

Thiên Tướng, hội Quan Phù, Tả, Hữu, Tướng, Ấn: đi tu lên chức hòa thượng.

Cung Mệnh Thân hạ cách

Theo nhận định về Trung cách, nhưng thường các sao không hội hợp toàn bộ, lại gặp nhiều Sát tinh, Bại tinh xâm phạm hay Tuần Triệt án ngữ.

Những người thuộc Hạ cách thường suốt đời lật đật, vất vả, phải lang thang đây đó, nghề nghiệp thường không nhất định, ăn bữa nay đã phải lo bữa mai.

Cung Mệnh Thân phi thường cách

Mệnh: Tử, Phủ, Vũ, Tướng hội hợp, tất cả đều nhập Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa.

Thân: Sát, Phá, Liêm, Tham hội hợp, tất cả cũng đều nhập Miếu địa, Vượng địa hay Đắc địa.

Mệnh, Thân lại được thêm phù tá của các sao Đắc địa: Tả, Hữu, Khôi, Việt, Xương, Khúc, Long, Phượng, Hồng, Đào, Khoa, Quyền, Lộc và Kình, Đà, Không, Kiếp, Hình, Hổ.

Phi thường cách rất hiếm có. Nếu gặp cách này, tất phú quí đến tột bực, uy quyền hiển hách, có danh tiếng lưu lại ngàn thu.

Xem thêm: Phụ luận về cung Tử Tức

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---