Cơ Nguyệt Đồng Lương – Cách Cục Quý Trong Tử Vi

Cơ Nguyệt Đồng Lương

Cơ Nguyệt Đồng Lương Là Gì?

Trong khoa Tử Vi, chúng ta thường hay nghe nhắc đến cách cụ Cơ Nguyệt Đồng Lương. Vậy cách cục này là như thế nào? Có những ưu điểm gì, chúng ta cùng tìm hiểu qua bài viết sau để nắm rõ được cách cục này nhé.

Cơ Nguyệt Đồng Lương là viết tắt của các sao Thiên Cơ, Thái Âm, Thiên Đồng, Thiên Lương. Trong tam hợp mệnh bao gồm Mệnh – Quan Lộc – Tài Bạch có xuất hiện của bốn sao trên thì được gọi là cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương. Đây cũng là cách cục cơ bản phổ biến trong khoa Tử Vi.

Người cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương có những ưu điểm gì?

Cơ Nguyệt Đồng Lương đóng trong lá số tử vi thể hiện là người có hoạch định,

có năng lực làm việc và trợ giúp, nếu làm việc tại các cơ quan nhà nước, sự nghiệp hành chính sẽ có triển vọng tốt, đảm nhiệm chức vụ cao, phù hợp với các lĩnh vực giáo dục, truyền thông, văn hóa hoặc các công việc đòi hỏi chất xám, kỹ thuật, hoặc các nghề môi giới, tư vấn, đại lý, kinh doanh cửa hàng.

Tuy nhiên, Cơ Nguyệt Đồng Lương cũng có những khuyết điểm như sau:

Khuyết điểm: Nếu bốn sao trên trấn mệnh tại cung Dần Thân sẽ bất lợi về mặt tình cảm, tính cách trầm lặng hoặc dễ kích động.

Với cách cục này, Thiên Đồng, Thiên Lương trấn mệnh tại cung Dần, Thân, hoặc Thiên Cơ, Thái Âm chấn mệnh tại cung Dần Thân, tại cung tam phương tứ chính nhất định phải có 4 sao Thiên Cơ, Thiên Đồng, Thiên Lương, Thái Âm gia hội, lại có các sao Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Văn Xương, Văn Khúc, Thiên Khôi, Thiên Việt, Tả Phụ, Hữu Bật gia hội mới phù hợp cách cục này hoặc tại cung Thân cung Mệnh có đầy đủ bốn sao trên hội cát tinh cũng được coi là cách cục này, nhưng tại cung tam hợp bắt buộc phải có sao Văn Xương, Văn Khúc. Người nào sở hữu được cách cục này phần nhiều làm trong cơ quan nhà nước hoặc các doanh nghiệp quy mô lớn, giữ các chức vụ như quản lý, ngoại vụ, kế hoạch, văn thư, thiết kế, sự nghiệp thường ổn định, ít gặp rủi ro. Nếu có cách cục tốt sẽ được phú quý hơn người, nếu gặp sát tinh là phá cục. Cũng có khi làm nghề tự do nhưng vẫn được thành danh nhờ tài nghệ sở trường. Nếu cung mệnh an tại cung khác nhưng được 4 sao trên hội chiếu, cũng được coi là thuộc cách cục này.

Ca Quyết của Cơ Nguyệt Đồng Lương

Dần Thân tứ diệu mệnh gia lâm

Tổ tông căn nguyên định hữu thành

Đao bút chỉ trung nghi tác lực

Vinh hoa phát vượng tại công môn

Dịch nghĩa

Dần Thân cung mệnh bốn sao cát

Sự nghiệp tổ tông ắt có nguồn

Ngọn bút, lưỡi gươm nên có lực

Vinh hoa vượng phát tại công môn

Trong kinh văn có viết: “Cơ Nguyệt Đồng Lương được làm quan”, ” Cơ Nguyệt Đồng Lương có phúc” ” Dần Thân Tối hỷ Đồng Lương hội (Dần Thân thích nhất gặp Đồng Lương), “Tỵ Hợi gặp Đồng Lương, Cơ, Nguyệt phần nhiều chủ làm quan” (Tại cung Thân tập hợp đủ bốn sao này mới hợp cách), ” Thái Âm cùng Thiên Cơ, Xương Khúc cùng ở Dần, Nam làm nô bộc, nữ nô tì”.

Ví dụ về Cơ Nguyệt Đồng Lương

Lá Số cơ nguyệt đồng lương

Như trên lá số mẫu trên, ta thấy Mệnh an tại cung Tuất có sao Thái Âm, Cung Quan Lộc có Thiên Đồng, Thiên Lương chiếu về, cung Tài Bạch có sao Thiên Cơ đóng chiếu. Như vậy với cách như trên ta có thể gọi là cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Hưng Tử Vi---