Cơ Lương Gia Hội Là Gì? – Đại Phú Đại Quý

Cơ lươn gia hội

Trong các cách cục của Lá Số Tử Vi, cách Cơ Lương Gia Hội cũng là một cách khá phổ biến và cũng là một cách cục quý. Như vậy, Cơ Lương Gia Hội là gì? Chúng ta cùng tìm hiểu qua bài phân tích sau để có cái nhìn sâu sắc hơn về cách cục này nhé.

Cơ Lương Gia Hội là gì?

Hai sao Thiên Cơ và Thiên Lương Trấn mệnh tại cung Thìn Tuất lại có Lộc Tồn, Hóa Lộc, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Văn Xương, Văn Khúc, Tả Phụ, Hữu Bật, Thiên Khôi, Thiên Việt gia hội là hợp cách cục này, phần nhiều chủ về học hành giỏi giang, kiến thức uyên bác, quan tâm đến chính trị, có khả năng dự đoán, tính toán, nắm giữ binh quyền. Gặp được nhiều cát tinh, chủ đại phú, đại quý. Cát tinh ít thì phần nhiều theo những công việc liên quan đến quân đội, cánh sát, tư pháp. Nếu gặp sát tinh, phần nhiều trở thành giáo chủ về tôn giáo, hoặc người sáng lập nên tà giáo, nhà nghiên cứu thần học, triết gia, nhà tư tưởng, đại sư khí công. Nếu không gặp cát tinh cũng không gặp sát tinh là phá cách, chủ về tư duy kỳ quặc lập dị, có tài hùng biện, hợp với các nghề thuật sĩ giang hồ, tăng ni đạo sĩ, kỹ nghệ.

Ca Quyết của cách Cơ Lương Gia Hội

Cơ Lương nhập miếu tối kham ngôn

Đắc địa giao quân phúc thọ toàn

Diệu toán thần sách ưng cái thế

Uy phong lẫm lẫm chưởng binh quyền

Nghĩa là:

Cơ Lương nhập miếu chẳng phải bàn

Đắc địa được phúc thọ song toàn

Dự đoán, tiên tri tài nức tiếng

Uy phong lẫm liệt nắm binh quyền

Trong kinh văn có viết: “Thiên Cơ lại gặp Thiên Lương ắt có tài nghệ cao cường”. “Thiên Lương đi cùng Thiên Đồng làm đến hàn lâm, có tài binh lược” ” Thiên cơ, Thiên Lương gặp Tả Phụ, Hữu Bật, Văn Xương, Văn Khúc theo nghiệp văn thì thanh cao hiển đạt, theo nghiệp võ là trung thần lương tướng”.

Lá số Cơ Lương Gia Hội mẫu

Cơ Lương Gia Hội

Trong lá số trên, chúng ta thấy sao Thiên Cơ và Thiên Lương đều đắc địa tại cung Thìn. Như vậy lá số trên thuộc cách Cơ Lương Gia Hội. Các bạn có thể tham khảo lá số trên để nhìn rõ cách cục.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---