Thế Nào Là Tử Vi Đẩu Số? Ai Là Người Sáng Tạo Ra Tử Vi Đẩu Số?

Tử Vi Đẩu Số là gì

Thế nào là Tử Vi Đẩu Số?

Tử vi Đẩu Số cũng là một loại trong hệ thống thuật số của Trung Quốc thời cổ đại. Nó chủ yếu dựa vào giờ, ngày, tháng, năm sinh âm lịch của một người để suy đoán số mệnh, dựa theo công thức sẵn có, chia thành 12 cung, xem mỗi cũng có những sao nào, từ đó đoán được vận mệnh nhân sinh.

Các sao trong Tử Vi Đẩu Số chia thành ba hệ thống Bắc Đẩu, Nam Đẩu và Trung Thiên Đẩu. Chữ “Đẩu” trong Tử Vi Đẩu Số chỉ hai Đẩu Nam Bắc, “số” là chỉ khí số cát hung họa phúc. Do vậy, ý nghĩa của Tử Vi Đẩu Số chính là một loại thuật số lấy bố cục sắp xếp các sao tại Nam, Bắc Đẩu với sao Tử Vi là sao đứng đầu để dự đoán về cát hung họa phúc, khí số của đời người. Do lấy sao Tử Vi làm đầu nên gọi là Tử Vi Đẩu Số.

Tử Vi Đẩu số có thể gọi là Tử Vi hoặc Đẩu Số, được giới mệnh lý mệnh danh là đứng đầu trong tam đại thần số.

Ai là người sáng tạo ra Tử Vi Đẩu Số?

Tương truyền Tử Vi Đẩu Số do một vị đạo sĩ là Trần Đoàn sáng tạo vào đầu thời Tống cuối thời Ngũ đại, phân thành hai phái Nam và Bắc, Nam phái trọng sao, Bắc phải trọng Tứ hóa, điển tích chung của cá hai phái là Tử Vi Đẩu Số.

Tiền thân của Tử Vi Đẩu Số là thập bát phi tinh. Đẩu số ra đời hơi muộn hơn so với thuật ngũ tinh, được hình thành gần như đồng thời với Bát tự và Tứ trụ, đã từng chịu ảnh hưởng của thuật chiêm tinh của Ấn Độ. Những tác giả nghiên cứu Tử Vi Đẩu Số ít nhiều dựa vào Bát tự. Còn về nguồn gốc và quá trình lưu truyền của Tử Vi Đẩu Số, do tư liệu thiếu thốn nên không rõ ràng.

Trần Đoàn (871-989) là một Đạo gia nổi tiếng cuối Ngũ đại đầu thời Tống, tự là Đồ Nam, hiệu là Phù Dao Tử, được bao hiệu là Hi Di tiên sinh. Ông tinh thông Dịch học, chịu ảnh hưởng sâu sắc của tư tưởng Đạo giáo. Do thi tiến sĩ không đậu nên lên núi hành đạo. Ông tổng kết nội đơn đạo pháp gồm “Dịch long đồ”, “Tiên thiên đồ”, “Vô cực đồ” là những dòng chủ lưu của phương pháp tu luyện Đạo giáo từ thời Tống về sau, có ảnh hưởng rất lớn đến đương thời và đời sau.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---