Cách Cục Tử Phủ Vũ Tướng Trong Tử Vi

Cách Tử Phủ Vũ Tướng

Khi luận giải một lá số tử vi, các sao Tử Vi thường đi theo các nhóm. Người ta gọi đó là các cách cục. Nghĩa là các sao chính tinh trên địa bàn lá số đóng trong tam hợp Mệnh thường sẽ đi theo cặp. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé!

Cách Tử Phủ Vũ Tướng là gì?

Cách cục Tử Phủ Vũ Tướng là một trong những cách quý của Tử Vi, đó là cách của những người làm ăn lớn hoặc có vị trí trong xã hội.

Nếu được các sao Miếu, Vượng, Đắc địa thì có thể nhận xét là cuộc đời sẽ quý hiển, có tâm tính phúc hậu.

Nhóm Tử Phủ cần các sao như Tả Phù, Hữu Bật ví như có văn thần võ tướng bên cạnh. Tả phù nên đồng cung với Tử Vi, vì là Văn quan, còn Hữu bật là Võ tướng, không nên đồng cung với Tử Vi, có khi sẽ bị cướp ngôi vua. Nhóm Tử Phủ cần các sao Tả Hữu mới làm lên sự nghiệp, tốt nhất ở tam hợp Dần Ngọ Tuất vì Tử Vi – Thiên Phủ đắc địa, chỉ có Thiên Tướng là hãm địa.

Người tuổi Thổ như Canh Ngọ, Đinh Tỵ,… hợp cách nhất, vì Tử Vi và Thiên Phủ đều thuộc Thổ. Vũ Khúc (Kim) chỉ khắc Thiên Tướng (Thủy). Người mạng Kim như Nhâm Thân, Giáp Tý,… và mạng Thủy như Quý Hợi, Nhâm Thìn được ảnh hưởng kém nhiều, vì Thổ khắc Thủy, theo Ngũ hành.

Mạng Thổ có Tử Vi, Thiên Phủ tại cung Thìn, Tân được ảnh hưởng mạnh mẽ. Mạng Thủy chỉ ở cung Tý tốt nhất cho nhóm Tử Phủ, vì tam hợp cục Thân Tý Thìn đều là Thủy cục, có Thiên Tướng ở Tý miếu địa, sau đến Thiên Tướng ở Dần và Thìn. Mạng Thổ có Thiên Phủ tại Tỵ kém hơn.

Cần xét cung Mệnh và bản Mạng có hợp với sao không. Cũng một cách Tử Phủ Vũ Tướng, mạng Thổ thành công nhân, hơn là mạng Kim Thủy Mộc Hỏa.

Cách Tử Phủ Vũ Tướng tối kỵ Kiếp Không, được ví như vua bị sa cơ, hoặc người có tài không gặp thời, đành phải ở nơi thôn dã, sống qua ngày. Bộ Tử Phủ Vũ Tướng không sợ Tuần Triệt, riêng Thiên Phủ gặp Tuần ví như kho rỗng, tiền tài bị hao tán.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Hưng Tử Vi---