Nhật Nguyệt Tịnh Minh Là Gì? – Quang Minh Lỗi Lạc, Thỏa Chí Công Danh

Nhật Nguyệt Tịnh Minh

Nhật Nguyệt Tịnh Minh là một cách cục quý trong tử vi. Lá số Tử Vi được cách Nhật Nguyệt Tịnh Minh sẽ dễ dàng có công danh hiển đạt, ngày càng được bền vững. Nhật là tượng mặt trời, Nguyệt là tượng mặt trăng. Mặt trăng mặt trời đều sáng lạn cho thấy cả lá số đều được hưởng phúc. Cùng tìm hiểu cách cục này qua bài viết dưới đây để nắm rõ hơn.

Nhật Nguyệt Tịnh Minh là gì?

Cách cục này gồm hai trường hợp sau:

  • Sao Thiên Lương chấn mệnh tại cung Sửu, Thái Dương tại Tỵ, Thái Âm tại Dậu, hai sao đều miếu vượng hợp chiếu cung mệnh, lại gặp người sinh năm Ất, Bính Đinh, Canh, Tân là hợp cách.
  • Cung mệnh an tại Ngọ không có chủ tinh, cung Dần có Thái Dương, Cung Tý có Thiên Đồng, Thái Âm. Thái Dương, Thái Âm nhập miếu vượng chầu về cung mệnh. Lại có Lộc Tồn, Hóa Khoa, Hóa Quyền, Hóa Lộc, Tả, Hữu, Xương, Khúc, Khôi, Việt gia hội là hợp cách.

Ưu điểm: Tính cách quang minh lỗi lạc, thuở nhỏ nổi tiếng về tài học, ngày càng phát triển vững vàng, công danh thịnh đạt, phò tá cho nguyên thủ, sớm thỏa chí công danh.

Khuyết điểm: Thái Dương gặp Hóa Kỵ (Sinh năm Giáp), sự nghiệp gặp nhiều chuyện thị phi, có bệnh tật tại mắt. Bị Dương, Đà hội chiếu phần nhiều ít duyên với cha mẹ, gặp Hóa Kỵ cũng tương tự.

Ca quyết của cách Nhật Nguyệt Tịnh Minh

Nhị diệu thường minh khí tượng tân

Thiếu niên học vấn bá thanh danh

Kỷ phan thăng chuyển công danh thịnh

Định tác triều trung xí lý nhân.

Nghĩa là:

Nhật nguyệt thường sáng khí tượng mới

Tuổi trẻ học cao nổi thanh danh

Nhiều lần thăng tiến, công danh vượng

Quan cao chức trọng chốn triều đình

Trong kinh văn có viết: “Mặt trăng, mặt trời cùng sáng phò tá thiên tử tại cung son”.

Mẫu lá số Nhật Nguyệt Tịnh Minh

Lá số Nhật Nguyệt Tịnh Minh

Cách cục của lá số trên có Thái Âm Thái Dương đều đắc địa và cso Hóa Khoa, Hóa Quyền, Tả, Hữu, Xương hội chiếu nên cũng là một trong những lá số để tham khảo rất hay.

---Bài viết tham khảo thêm---

---Thầy Phúc Hùng Tử Vi---